Hvordan komme ut av avhengighet?

Avhengighet kommer i mange former, alkohol, narkotika, spill, sex og sukker er bare noen av tingene som mennesker kan bli avhengige av. Det som er vanskelig med avhengighet er at avhengigheten ikke lar seg diktere av noe som helst. For en som ikke er avhengig kan det være vanskelig å forstå.... -det er da bare å ta seg litt sammen og slutte opp med det der!
Hva skaper avhengighet?

De aller fleste som ruser seg gjør det på alkohol. Og det er kun et fåtall av de som drikker som blir alkoholmisbrukere. Det samme gjelder hasj. Av ungdom som prøver hasj, er det et fåtall som blir hasjmisbrukere. Så hva er det som gjør at noen mennesker utvikler en avhengighet?


Det er et komplekst spørsmål med et sammensatt svar. Det finnes masse god og interessant forskning på dette tema som vi gjerne kan se nærmere på i en annen artikkel. Men i korte drag handler det om rusmidlers påvirkning av belønningssenteret i hjernen, og hos Helsedirektoratet diskuteres også avhengighet ut i fra forandringer i hjernen forårsaket av rusmidlene.


Tenk på:

Den som er avhengig styres av helt andre mekanismer enn logikk.


En som er avhengig er kontrollert av fysiske og mentale mekanismer som er sterkere enn viljen. Det er ikke fordi de mangler viljestyrke, problemet er at avhengigheten er mye sterkere.Hvordan komme seg ut av avhengighet?

Det første skrittet en som sliter med avhengighet må ta er å være åpen overfor sine nærmeste om sine rusproblemer. Det er ofte et veldig tøft skritt å ta, ikke nok med at en må innrømme noe så skamfullt som et avhengighets problem, men man må også innrømme for seg selv at man har mistet kontrollen og er hjelpeløs overfor sine egne handlinger.


Vi er alle sammen heldige som bor i Norge og har tilgang til et enormt hjelpeapparat. Jeg kan ikke skryte norsk rusmiddelbehandling høyt nok opp i skyene for hjelpen jeg selv fikk.


Det er mange som vil bidra til en bedre rusomsorg, men det er mye misforstått hjelp. Den største mangelen er at den rusavhengige ikke blir ansvarliggjort. Det er for mange som diller og daller i omsorgen, og som rusmisbruker blir det da altfor lett å skylde på andre enn seg selv. Man må starte der avhengigheten ligger, - nemlig hos en selv.. Man må selv ta grep, og heldigvis finnes det metoder og tiltak der den avhengige kan lære seg dette.


Noe av det første jeg fikk lære meg i terapeutisk samfunn var det kinesiske ordtaket:

"Når du peker 'en finger utover er der fortsatt tre fingrer som peker på deg selv"

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle