top of page

Kroppsskanning (Body scan)

Kroppsskanning som det heter på norsk er kanskje bedre kjent gjennom den engelske betegnelsen "Body scan eller Body scan meditation" og er en tilstedeværelse øvelse som er både enkel og effektiv. Lengst ned i denne artikkelen finner du en kroppsskannings øvelse du kan prøve.


Hva er kroppsskanning?

I mange former for mindfulness-trening inngår kroppsskanning som et grunnelement, og er en fin måte å bygge opp bevisst kroppskontakt. Vi opplever livet og øyeblikket gjennom sansene våre. Derfor er kontakten til kroppen helt avgjørende. Det er igjennom kroppen vi kan utvikle bevisst nærvær.


Gjennom kroppsskanning kan vi trene fordypet nærvær inn i kroppen. Vi kan øve oss i å flytte bevisstheten rund i kroppen og få konkret sansende kontakt med de forskjellige områdene i kroppen.


Kroppsskanning kan ha en avslappende effekt, men det er for så vidt ikke det vi prøver å oppnå med denne øvelsen. Det handler mer om å bygge opp en sansebasert kontakt til de forskjellige områdene i kroppen. Det er også en øvelse i å legge merke til hvordan de forskjellige kroppsområdene sanser forskjellig. Kanskje oppdager du at der er noen områder du har bedre kontakt med enn andre, kanskje du oppdager at noen steder er varmere enn andre, og kanskje det prikker eller er stivt på visse steder.Selve øvelsen

Kroppsskanning handler om å sanse de forskjellige områdene i kroppen som du blir guidet igjennom. Øvelsen handler om møte de fornemmelser, følelser og tanker som dukker opp underveis gjennom å være våken og tilstedeværende, og å møte disse fornemmelsene, følelsene og tankene med en vennlig og aksepterende holdning.


Legg deg godt til rette på et behagelig underlag (helst ikke sengen). Legg deg på ryggen. Du kan gjerne ha en pute under hodet, og noe til å støtte opp under knær, rygg eller føttene om du synes det blir mer behagelig. Du kan også ta et pledd over deg hvis du synes det er kjølig.

Hvis det ikke er mulig for deg å ligge på ryggen kan du velge en annen stilling som du kan hvile i under øvelsen.


Sørg også for at du kan ligge uforstyrret under hele kroppsskannings øvelsen, og gi deg selv tid til å synke inn i øvelsen med en intensjon om å holde deg våken, selv om det å ligge ned lett kan invitere til søvn.


Selv om det ikke er meningen at du skal sovne under øvelsen så kan det skje. Hvis du underveis oppdager at du har driftet bort, eller sovnet, så henter du deg bare vennlig tilbake til kroppen i det øyeblikk du oppdager det, og fortsetter med det kroppsområde som guidingen har kommet til.

Du vil kanskje også oppdage at du har reist bort i tanker underveis. Når du oppdager dette, vender du oppmerksomheten tilbake til det område vi har kommet til, og med et hvilende og våkent nærvær tillater du deg selv til å være oppmerksom på det du merker i det nåværende øyeblikk, uten å anstrenge deg.


Hvis du merker spenning eller smerte i et kroppsområde kan du møte det med samme åpne og nysgjerrige nærvær som du møter andre kroppssansinger og følelser med. Igjen og igjen, gi deg selv lov til å sanse og føle det du merker i øyeblikket. Noen ganger kanskje du ikke merker noe, da er du tilstede med det å ikke merke noe, og noen ganger kanskje du oppdager at du vurderer det som du sanser, da er du tilstede med det å vurdere, og så vender du igjen din oppmerksomhet på det kroppsområde du blir bedt om å hvile din oppmerksomhet på.


Øyeblikk for øyeblikk er du hvilende tilstede i de forskjellige kroppsområder, og gjennom å møte alt du sanser med vennlig aksept, og en ikke vurderende holdning, kan du øve deg i oppmerksomt nærvær.
95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page