Pårørende og deres medavhengighet!

Pårørende til en rusavhengig sliter ikke bare med uro og engstelse i en fortvilet situasjon, men kan veldig fort la seg påvirke til i den grad at en selv blir medavhengig. Uten at vi selv merker det blir vi dratt inn i en verden der vi lar en annens oppførsel og levemåte styre sitt eget liv, og dermed har den avhengiges problem blitt til ditt problem.Rusmiddelbruk og stigmatisering

Avhengighet og rusproblemer angår ikke bare personen selv, men hele familien, kollegaer og andre nære og kjære. Uansett om det er snakk om lovlige eller ulovlige rusmidler så er samfunnets holdning til tider ganske forvirrende. Bruk av rusmidler (avhengig av forskjellige kulturer) er til en viss grad akseptert, men bare frem til det punkt personen utvikler et avhengighetsproblem, det er da samfunnet viser sin virkelige holdning. I tillegg til påkjenningen det er å leve med en rusavhengig må den pårørende også leve med fordommene fra samfunnet. Disse fordommer trenger jeg vel nesten ikke å nevne, men stikkord som tabu, forakt og stigmatisering er vel ganske beskrivende.


Når en pårørende utvikler medavhengighet

Selvsagt er de pårørendes høyeste ønske å hjelpe den som sliter. Det er ikke lett å vite hva man skal si eller gjøre for å forandre på andre menneskers adferd, særlig når denne adferden består av løgner og manipulasjon. Vi ønsker jo selvsagt å beskytte denne person fra seg selv, og ikke minst fra samfunnets fordommer, og da er det fort gjort at den pårørende selv blir dratt inn i løgner og andre handlinger for å dekke over den man er glad i.


Medavhengighet er ikke bare bare det å måtte forholde seg til personen med rusproblemer, men det har også en effekt på handlings- og tankemønster. Pårørende kan fort glemme sine egne behov for omsorg og nærhet, fokuset blir på den du vil ta vare på. Videre kan overdreven bekymring resultere i at vi ofrer egen fritid og unngår sosial omgang. Det kan også føre til manglende evne til å utrykke seg selv, da det ofte kommer ut i form av frustrasjon, sinne og fortvilelse.


Det er selvfølgelig ikke feil i å være omsorgsfull. Det er heller ikke feil å hjelpe et annet menneske. Men når det blir overdreven omsorg, blir det selvdestruktivt, og det begynner å ligne symptomene og konsekvensene i avhengighetssykdom. Mange pårørende til rusavhengige blir fysisk og psykisk syke.


Ikke alle pårørende utvikler medavhengighet, noen tåler situasjonen bedre enn andre, men veldig mange som lever med en rusavhengig blir på en eller annen måte medavhengig. Derfor er det utrolig viktig at du som pårørende husker å ta vare på deg selv. Vær ærlig mot deg selv, og ikke vær redd for å prate med noen om disse tingene. Det finnes ingen grunn til at du som pårørende skal få det vanskeligere enn du allerede har det.
#medavhengig #pårørende

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle