Du er ikke tankene dine

Oppdatert: 18. apr.

Tanker er noe vi formulerer med ord i oss selv som svar på en situasjon. Disse tanker er ofte så raskt forbigående at vi nesten ikke er bevist på tankene.Alle sanseinntrykk tolkes og systematiseres i hjernen. Når vi tolker bruker vi erfaringer og kunnskap vi har fra før. Det betyr at din personlige historie fargelegger din opplevelse av alt du hører, ser, smaker, lukter og kjenner. Vi er altså et produkt av våre opplevelser og erfaringer.


When you change the way you look at things, the things you look at change.” — Dr. Wayne Dyer.

Tanker i seg selv er fabelaktige, med dem kan menneske reflektere, undre, utvikle og samarbeide, men vi må forstå forskjellen på hvem vi er og hva tankene er.


Tanker er ikke fakta


Tankene våre kan ha stor betydning for velbefinnende og handlinger. Som oftest kommer og går tanker helt automatisk. Gjennom at gang på gang være bevist på tanker og bilder som dukker opp, så kan vi gi slipp på dem gjennom at snu oppmerksomheten mot pusten, og det nåværende øyeblikk. Da er det mulig å skape avstand til tankene, og se dem i et nytt perspektiv. Det kan gi oss mulighet til å se situasjoner med nye øyne, og det kan sette oss fri fra gamle tankemønster som automatisk dukker opp.
En av de viktigste tingene du kan gjøre er at du før eller siden erkjenner på et "dypere nivå" at alle tanker kun er mentale begivenheter. Tanker er noe som foregår i hodet , og som nødvendigvis ikke reflekterer virkeligheten (selv om mange tanker påstår noe annet). Tanker er ikke fakta, og vi er ikke identisk med tankene våre.Tanker og bilder kan ofte være en indikasjon på at det foregår noe dypere i sinnet vårt, vi kan få "orden på dem" sånn at vi kan se dem fra flere vinkler.


Gjennom å lære kjenne vår mest vanemessige, automatiske og uhensiktsmessige tankemønster, så kan vi bedre bli bevist om de prosesser og situasjoner som bringer oss i dårlig humør,

og derav også endre disse mønster.


Å bli bevist på tankene dine


Det er viktig at vi blir bevist på de tanker som blokkerer, eller underminerer evnen til å handle effektivt. Det kan være tanker som sier "Hva er vitsen med å gjøre dette?" eller " Det går uansett ikke, så hva er vitsen med å prøve?" Sånne pessimistiske og håpløse tanker er veldig vanlig når man allerede er i dårlig eller nedstemt humør, og de hemmer muligheten til å foreta handlinger som får oss ut av en sånn tilstand.


Det er viktig at vi prøver å betrakte disse tanker som "negative tanker", og at vi ikke automatisk gir opp evnen vi har til å endre på måten vi har det.


28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle